Vad är ROT-avdrag?
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
• äger och som dina föräldrar bor i.
(fritidshus, hus och bostadsrätt)

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden och med högst 50 000 sek per person och år.
Exempel:
Arbetskostnaden 5 000 kr
Materialkostnad 1 500 kr
Netto 6 500 kr
Moms 25% 1 625 kr
Totalt: 8 125 kr
Med ROT-avdrag Arbetskostnad -50% Det totala blir då: 5 000 kr

Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se